66 11 31 70 th.jensen@th-dk.dk

Drikkevandskontrol

VVS Firmaet TH Jensen A/S er statsautoriseret VVS-installatør, godkendt af Dansk Drikkevandskontrol til at udføre lovpligtige eftersyn af bygningers kritiske vandinstallationer og derved sikre rent drikkevand i din ejendom.

Ved eftersynet udstedes en vandinstallationsattest, som dokumentation for, at ejendommens drikkevandsinstallationer er undersøgt, og at ventiler og lovpligtige sikringsløsninger løbende bliver vedligeholdt i henhold til gældende anvisninger.

Vi foretager eftersyn hos ejendomme med store vandsystemer som f.eks.:

  • almennyttige boligforeninger
  • andels- og ejerboligforeninger
  • skoler og institutioner
  • hospitaler, pleje- og ældreboliger
  • hoteller, restauranter og storkøkkener
  • industri- og forsyningsvirksomheder
  • virksomheder beskæftiget med fødevare- og medicinalproduktion.

 

Rent drikkevand er lovpligtigt

Drikkevandet i Danmark er af meget høj kvalitet, og det skal vi værne om. Derfor er det vigtigt, at det rene drikkevand fra vandforsyningen ikke forurenes af tilbagestrømmende vand fra bygningers nedslidte, uhensigtsmæssige eller direkte forkerte vandinstallationer.

I henhold til Bygningsreglementet er det lovpligtigt jævnligt at kontrollere og vedligeholde større bygningers drikkevandsinstallationer i henhold til gældende regler, herunder DS/EN1717 sikring imod overstrømning af behandlet vand fra interne og eksterne vandinstallationer.

 

Vandinstallationsattest dokumenterer sikkerheden

Det er dit ansvar som virksomheds- eller bygningsejer at sikre drikkevandskvaliteten i din bygning. Vandforsyningerne kan forlange dokumentation for, at vandinstallationerne i din ejendom er blevet efterset og fungerer forsvarligt.

For at hjælpe dig, kan vi sammen med Dansk Drikkevandskontrol udstede en vandinstallationsattest, som på linje med fødevareindustriens smileyordning dokumenterer at din bygnings drikkevandsinstallationer lever op til myndighedernes krav.

 

Er det tid til et eftersyn?

Vandinstallationsattesten skal fornyes hvert andet år fra den udstedelsesdato, som står på attesten. Det vil sige, at dine vandinstallationer skal gennemgås hvert andet år af en statsautoriseret VVS-installatør, godkendt af Dansk Drikkevandskontrol.

Ring til os på tlf. 66 11 31 70 for at aftale et eftersyn.